ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ VRML 1.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ VRML 2.0

VRML ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ BROWSERS

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

http://www.vrml.org

Το επίσημο site της VRML

http://tecfa.unige.ch/guides/vrml/sig-graph-tutorial/slides/mt0000.htm

Πλήρες βιβλίο για την ανάπτυξη VRML

http://bach.ncsa.uiuc.edu/VRML/examples.html

Παραδείγματα σε κώδικα VRML και οι πηγές τους.