Το Σαββάτο 19 Μαρτίου συμμετείχαμε στην μετάφραση του Nextcloud.

Τι είναι το Nextcloud;

Το Nextcloud είναι μια σουίτα λογισμικού πελάτη-διακομιστή για τη δημιουργία και τη χρήση υπηρεσιών φιλοξενίας αρχείων και συνεργασίας ομάδων χρηστών. Η εφαρμογή Nextcloud είναι παρόμοια με το MS Office 365 ή Google Drive. Σε αντίθεση με το MS Office 365 και το Google Drive, το Nextcloud δεν προσφέρει φιλοξενία χώρου αποθήκευσης αρχείων.

Μετάφραση

Η μετάφραση του Nextcloud γίνεται στην πλατφόρμα Transifex. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες, δημιούργησαν δωρεάν λογαριασμό στο Transifex και αιτηθήκαν την συμμετοχή τους στην ομάδα μετάφρασης του Nextcloud. Μετά από μια μικρή εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον εργασίας και τον τρόπο μετάφρασης, ξεκινήσαμε να μεταφράζουμε.

Για να δούμε την πρόοδό μας, στο ξεκίνημα της ημέρας το ποσοστό ήταν στο 82,57%.

Και με το πέρας της συνάντησης, φτάσαμε στο 85,39%

Όσοι δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε, θα πραγματοποιηθούν παρόμοιες συναντήσεις ξανά, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό μετάφρασης του Nextcloud.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κατηγορίες: Uncategorized