Η Ομάδα Ανοιχτού Λογισμικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (OpenSourceUoM) αναβίωσε ξανά μετά από χρόνια τον Δεκέμβριο του 2021. Στόχος της ομάδας είναι η διάδοσή και η ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα και η συνεργατική εκμάθηση. Μέσα στις δράσεις της ομάδας είναι οι μεταφράσεις ανοιχτού λογισμικού στα ελληνικά, παρουσιάσεις φοιτητών/τριων – μελών της ομάδας για θέματα ανοικτού λογισμικού και τέλος η διοργάνωση παγκόσμιων συνεδρίων αναγνωρισμένου κύρους.

Ακολουθώντας την θεωρία που διδασκόμαστε στα μαθήματα, λάβαμε έγκριση από την πρυτανεία μέσω του τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, στην αίτησή μας για την κατασκευή μιας διαδικτυακής εφαρμογής προσανατολισμένης στις κινητές συσκευές, που θα διευκόλυνε την αλληλεπίδραση των φοιτητών/τριων με το πανεπιστήμιο, με την καλύτερη παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει αυτό. Το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα, αποτελεί έργο ανοιχτού λογισμικού και με την άδεια χρήσης MIT μπορεί να ενταχθεί νόμιμα στις επίσημες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ως Ομάδα Ανοιχτού Λογισμικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (OpenSourceUoM) δηλώνουμε ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ότι η ιδέα για την κατασκευή της εφαρμογής, η συγγραφή του κώδικα και η υλοποίηση της έγιναν αποκλειστικά από τα μέλη της ομάδος μας. ΚΑΝΕΝΑ μέλος της ομάδος μας ΔΕΝ είχε και ούτε έχει κάποια σχέση με φοιτητικούς-κομματικούς σχηματισμούς-παρατάξεις τόσο εντός του πανεπιστημίου όσο και εκτός αυτού.