Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση γνωριμίας της ομάδας Ανοικτού Λογισμικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση καλοσωρίσματος. Αρχικά αναφέρθηκε ο λόγος δημιουργίας της ομάδας και στην συνέχεια αναφέρθηκαν μερικές ιδέες που υπάρχουν προς υλοποίηση. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά:

  • Μαθήματα χρήσης ανοικτού λογισμικού.
  • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
  • Συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης
  • Κατασκευή διανομής με τα προγράμματα της σχολής
  • Ενασχόληση με ανοικτό hardware και μικροϋπολογιστών
  • Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις
  • Hackathons

και άλλα ενδιαφέροντα.

Μετά το πέρας της παρουσίασης, ακολούθησε installfest. Όσοι από τους παρευρισκόμενους θέλησαν, εγκατέστησαν στον υπολογιστή τους μια διανομή Linux. Επιλέχτηκε η openSUSE λόγω της ευκολίας χρήσης της.

Αρχείο παρουσίασης

Μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε το αρχείο

Βίντεο

Για όσους απουσιάζατε για τους δικούς σας λόγους, μπορείτε να δείτε την παρουσίαση στο παρακάτω βίντεο.