Την Κυριακή 3 Απριλίου διεξήχθη η πρώτη συνάντηση της development team της ομάδας ανοικτού λογισμικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κατασκευή διανομής με προγράμματα της σχολής

Μετά από συννενόηση στα κανάλια επικοινωνίας, συμφωνήθηκε να ασχοληθούμε με την κατασκευή μιας διανομής που θα περιέχει όλα τα προγράμματα που θα χρειαστούν στην σχολή μας, από το πρώτο εξάμηνο. Σκοπός είναι να υπάρχει μια λειτουργική διανομή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως μοναδικό λειτουργικό σύστημα, είτε σε εικονική μηνανή (Virtual Box).

Για την καλύτερη οργάνωση, δημιουργήσαμε ένα αποθετήριο, όπου θα ανεβάζουμε όλη την δουλειά μας. https://gitlab.com/opensourceuom/open-source-uom-distro.

Σήμερα η αρχή έγινε με την αναζήτηση της κατάλληλης διανομής. Επιλέχτηκαν οι διανομές openSUSE, Ubuntu, Fedora, Arch Linux, PCLinuxOS και η λύση με σκριπτάκι για όλες τις διανομές.

Στην επόμενη συνάντηση (πιθανό την επόμενη Κυριακή), θα αποφασίσουμε με ποιά θα ασχοληθούμε.

Ιστοσελίδα

Μια μικρή ομάδα ασχολήθηκε με την μεταφορά της ιστοσελίδας μας από το gitlab. Αναζητήσανε την κατάλληλη πλατφόρμα και θέμα ώστε να μεταφερθεί. Σύντομα λοιπόν θα έχουμε νέα σελίδα.

Όσοι δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε, θα πραγματοποιηθούν παρόμοιες συναντήσεις ξανά.