Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, η Ομάδα Ανοικτού Κώδικα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμμετείχε στο μεταφραστικό hackathon της κοινότητας Raspberry Pi.

Αρχίσαμε με μια μικρή συζήτηση σχετικά με το τι είναι το Ίδρυμα Raspberry Pi.
Είδαμε τι είναι το Raspberry Pi, ποιες χρήσεις του και τι πιθανά έργα μπορεί κάποιος να αναπτύξει.
Συνεχίσαμε με τα έργα που υπάρχουν και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς προγραμματισμού, ειδικά για μικρά παιδιά.

Αφού ολοκληρώσαμε με τα θεωρητικά, είδαμε την διαδικασία μετάφρασης που ακολουθούμε στην παγκόσμια ομάδα μεταφράσεων ώστε να παράγονται ποιοτικές μεταφράσεις.
Τελειώσαμε με την διαδικασία εγγραφής στα συστήματα που χρησιμοποιούνται και μεταφράσαμε έργα που ήταν διαθέσιμα.

Το αποτέλεσμα ΟΛΗΣ της Ελληνικής ομάδας μετάφρασης του Raspberry Pi είναι να έχουν μεταφραστεί όλα τα modules και να μένει μόνο η αναθεώρηση αυτών μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Happy hacking!!!

Περισσότερες πληροφορίες: